Неделя, 12 Юли, 2015

SKYPE

  • ПРИЕМ В ЦДГ, ОДЗ, ДЯ
  • Съобщение: Разкриване на ЗВЕНО за социални услуги в домашна среда в помощ на лица с увреждания по проект ПОМОЩ В ДОМА
  • Проект „Младeжта е толерантност"
  • ФОТОКОНКУРС "РАЙОН ТРАКИЯ ОТ НАЧАЛОТО ДО НАШИ ДНИ"
  • ЖАЛБА / ЗАЯВЛЕНИЕ ДО КМЕТА НА РАЙОН ТРАКИЯ

 

Община


            Община

4023 – Пловдив  

ЖР “Тракия” бул. "Освобождение" №63

Телефон: Тел. 032 68 23 23 

Факс: Факс 032 68 03 16

 


 

 

 

 

ВРЕМЕТО

FACEBOOK