Сряда, 02 Декември, 2015

SKYPE

My status
ЕКОЛОГИЧНИ ПРОЕКТИ ПДФ Печат Е-мейл

Екологичните проекти в пловдивския район „Тракия” са ориентирани към подобряването на жизнената среда. На първо място това са проекти за развитието на зелената система на района и то с мащаби, които да повлияят върху подобряването на показателите на околната среда за целия град Пловдив. Такива проекти са изграждането на парк „Кан Крум” на площ от 72 декара, проектирането и благоустрояването на лесопарк „Лаута” на площ от 700 декара,  възстановяването и развитието на Ботаническата градина от 80 декара в партньорство  с Аграрния университет, облагородяване и озеленяване на огромните междублокови пространства на територията на района. Общата стойност на тези проекти надхвърля 50 милиона лева.

Изграждането на тези мащабни зелени зони ще доведе до подобряване на микроклимата в района и ще подобри условията за отдих и спорт. Парковете практически ще функционират и като защитни пояси срещу външното замърсяване на град Пловдив от югоизток от промишлени замърсители и праховите частици от разпрашаване на обработваеми земеделски земи.Такава ще е функцията и на планирания Зелен защитен пояс успоредно на околовръстното на район "Тракия" и като радиални клинове в посока лесопарк "Лаута"

Заедно с това по идея на районната администрация започна работа по проекта за компостиране на  растителните отпадъци – шумата от дърветата и тревите от зелените площи с цел използването им за обогатяване на почвите. Проектът е включен в Програмата на община Пловдив за управление на отпадъците. За район "Тракия" се предвиждат 5 броя компостери, които ще станат неделима част от зелената система на района с предвидените за засаждане около тях 2500 широколистни и иглолистни дървета и над 23000 броя храсти. Годишният капацитет на компостерите ще бъде над 5000 тона компост (органичен тор), който ще се използва за подобряване на състоянието на тревните площи и за изграждане на нови елементи на зелената система - паркове, градинии пр.

По отношение на разделното събиране и рециклирането на отпадъци от опаковки, от 1 юли 2009 г. започна реализирането на проект в партньорство с оползотворяващата организация "Екопак". Фирмата и районната администрация имат амбицията да демонстрират европейско ниво на разделното събиране. Транспортирането на отпадъците ще се извършва от специализирана в рециклирането на опаковки фирма и няма да бъде допускано смесването на отпадъците от металните контейнери със събраните в жълтите, зелени и сини пластмасови контейнери отпадъци от опаковки, каквато е обичайната практика.

Екологични са и проектите за енергийна ефективност и използването на възобновяеми енергийни източници. Това са основно проекти за използване на слънчевата енергия, за които комплексното застрояване и свободните междублокови пространства са изключително подходящи.На този етап преоблазават проекти за саниране на училища, детски градини и здравни заведения в района. Предвиждат се и слънчеви батерии за топла вода. Производството на ебектроенергия от слънчеви колектори е на фаза идейни проекти.

Последно променен на Четвъртък, 24 Юни 2010 12:29