диагностика на място

Автомобили

Автомобилна компютърна диагностика на място

Навременната поддръжка на един автомобил е пътят към безпроблемното шофиране. Другото важно нещо е откриването на грешките, натрупани в компютърна

Read More