Детски ясли

ДЯ „Слънчев рай“

ДЯ „Слънчев рай“- Район „Тракия“ е с 6 групи. Двора е с площадки за разходка на децата за всяка група. Във всяка група работят по 3 мед.сестри и 2 детегледачки. Готви се на място. Раздава се храна и за деца в домашни условия – т.е. детска кухня.

ДЯ „Приказка“

Детска ясла „Приказка” е новоизградено през 2013 година детско заведение за 8 групи за отглеждането, възпитанието и обучението на деца от тримесечна до тригодишна възраст. Детската ясла представлява сграда на един и два етажа, предназначена за осем яслени групи с обща застроена площ 1580,00 кв. м. с оформени 8 детски площадки за игра на открито на обща площ 700,00 кв.м. Към яслата е обособена и детска кухня, която ще осигурява изхранването на децата от детското заведение, както и тези, които ползват услугите на млечните кухни.

НаименованиеАдресТелефон
ДЯ „Слънчев рай“ул. „Св. Тертер“ № 5032/682 542
ДЯ „Приказка“ул. „Маестро Г. Атанасов“ № 26032/307 190