Детски градини

ДГ „Велимира“

ДГ „Велимира“ е едно от най-новите детски заведения в гр. Пловдив. Състои се от няколко корпуса, като сградите са модерни, специално проектирани и построени за целта. Капацитетът им е за осем групи. Обзавеждането е съвременно и съобразено с възрастовите особености на малките възпитаници. Детската градина разполага с голям физкултурен салон и басейн. Дворът е просторен и добре озеленен. Обособени са площадки за игри и спорт, като са обезопасени със специално противошокова настилка. Оборудван е с модерни съоръжения и шатри с пейки за почивка и педагогически дейности.

ДГ „Десислава“

Учебно-възпитателната работа в детската градина се основава на държавните образователни изискавания за предучилищна възраст.Работи се по програмна система „Приказни пътечки“, гарантираща оптимално развитие на всяко дете. ДГ „Десислава“ е общинска ДГ с капацитет 7 групи и 150 деца. Годината на построяване е 1978г. Обектът е въведен в експлоатация на 30.06.1978г. Конструкцията на сградата е железобетонна/масивна/.Разположена е на 5645 кв.м. Сградата е типова на два етажа, свързани с топъл коридор, в който е разположена администрацията. ДГ разполага с просторни и светли занимални, учителска стая, собствен физкултурен салон, методичен кабинет ,медицински кабинет, кухненски и перален блок, складове, ресурсен кабинет . Дворът е озеленен, засаден с различни по вид дървета и храсти. Площадките са разпределени по групи и са оборудвани с пясъчници, пързалки, сенници и пейки за отдих.

ДГ „Д-р Едгар Бороу“

ДГ „Д-р Едгар Бороу”, гр. Пловдив е представително за образователната ни система със своите педагогически практики и подходи, с материални ресурси, с взаимодействието с родителите – гарант и опора за реализиране на нашите педагогически намерения. Сградата на ДГ „Д-р Едгар Бороу” е изградена по типов проект за 200 деца от 2-7 години. Състои се от два корпуса – двуетажен – предназначен за две яслени групи и триетажен – за 6 предучилищни групи.

ДГ „Еделвайс“

ДГ „Еделвайс” е общинска детска градина за деца от 3 до 7 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Разполага с осем целодневни групи, като общия капацитет е 176 деца разпределени по възрасти. Детската градина работи целогодишно – от понеделник до петък.

ДГ „Кремена”

ДГ „Кремена” е подготвителна институция в системата на народната просвета, където се отглеждат, възпитават и обучават деца от 3 годишна възраст до постъпването им в първи клас. Възпитанието и обучението на децата се организира и провежда в съответствие с държавните образователни изисквания за предучилищно възпитание и подготовка, осигурява готовност на децата за училище. Дворът е просторен и богато озеленен. Има седем обзаведени с игрови пособия площадки. Разполага с два вътрешни двора, в единият от които е разположена площадка за обучението по безопасност на движението.

ДГ „Слънце“

Детската градина е известна с чистите, озеленени и подходящо обзаведени помещения, сенчестия двор, много добро качество на приготвената храна, медицинско обслужване и най-вече с приветливия персонал.

ДГ „Таня Савичева“

Слънчевата и просторна сграда, в която са разположени уютни и светли помещения приютява децата за игри, труд и обучение.Всяка група е обзаведена съобразно възрастовите особености на децата и има свой неповторим индивидуален облик.Времето за почивка и сън се осъществява в самостоятелни спални помещения. Детската градина разполага с физкултурен салон, в който децата активно спортуват, наблюдават театрални представления, провеждат празници и развлечения.Дворът на детското заведение е чист, озеленен и залесен с разнообразни дървесни видове, които гарантират свежест и прохлада през горещите летни дни.Той е структуриран на две нива, с открита театрална сцена.

ДГ „Червената шапчица“

Детска градина „Червената шапчица“ е открита през 1983 година за обучаване и възпитаване на деца  от 3 до 7 години. Днес наброява 8 групи в централна сграда и 4 групи във филиал. Всяка година приемът и разпределянето на децата се извършва чрез системата за електронно централизирано класиране за прием. Тя е дом за детето с неговите интереси, потребности, проблеми и постижения. Тук работят педагози с професионализъм, такт и всеотдайност.

НаименованиеАдресТелефонИнтернет страница
ДГ „Велимира“ул. „Стоян Празов“ № 3032/682 310ДГ „Велимира“
ДГ „Десислава“ул.“Светослав Тертер“032/682 352ДГ „Десислава“
ДГ „Д-р Едгар Бороу“ул. „Маестро Г. Атанасов“ № 16032/682 334ДГ „Д-р Едгар Бороу“
ДГ „Еделвайс“ул. „Теофан Райнов“ № 4032/682 374ДГ „Еделвайс“
ДГ „Кремена“ул. „Св. Тертер“ № 29032/682 869ДГ „Кремена“
ДГ „Кремена“ филиалбл. 11, вх. А, Б, В и Г032/682 298ДГ „Кремена“ филиал
ДГ „Слънце“ул. „Поп А. Чолаков“ № 5032/682 518ДГ „Слънце“
ДГ „Таня Савичева“ул. „Григор Божков“ № 160878477229ДГ „Таня Савичева“
ДГ „Червената шапчица“ул. „Маестро Г. Атанасов“ № 260884202439ДГ „Червената шапчица“