За район тракия

Програма за управление на района 2019-2023 година

Цялата програма за управление и развитие на регион Тракия е продължение на предишната такава, която е започната от кмета Костадин Димитров в периода 2011-2019 година.

Основни принципи на управление и през настоящия мандат ще бъдат:

 • Върховенство на закона
 • Финансова дисциплина
 • Откритост и достъпност
 • Прозрачност и добро управление
 • Демократичност в процеса на вземане на решения

Основната цел на програмата е надграждане на това, което е постигнато през изминалите години както и дългосрочното развитие на района. Приемат се програми от Общински съвет Пловдив, които са насочени към постигането на висок стандарт на населението и изграждането на съвременна и привлекателна инфраструктура.

Основните приоритети са:

 • Подобряване качеството на живота на гражданите чрез подобряване на градската среда
 • Изграждане на нова инфраструктура и модернизирането на вече съществуващата
 • Опазване на околната среда и развитие на зелената система
 • Подобряването на социалната, образователната, здравната, спортната и културната инфраструктура на територията на район Тракия в условията на развилата се пандемия и не само.
 • Предлаганите услуги в сферата на социално значимите дейности да бъдат подобрени.
 • Повишаване безопасността на движението в района чрез сътрудничество с компетентните институции
 • Задълбочаване взаимодействието с органите и службите, които имат отношение към осигуряване на обществения ред и сигурността на гражданите, синхронизация и подобряване на работата по превенция
 • Създаване на благоприятни условия и насърчаване развитието на бизнеса
 • Качеството на административното обслужване да бъде подобрено
 • Повишаване административния капацитет на работещите в районната администрация

Дейности, предвидени за периода 2019-2023 година:

 • Проектиране на нова детска градина
 • Проектиране на нови пътни артерии
 • Преасфалтиране на основни и вътрешноквартални улици
 • Изграждане на нови и рехабилитация на съществуващите тротоари, улично и парково осветление
 • Мерки, насочени към решаване на проблема с паркирането и увеличаване броя на паркоместата
 • Поддържане и обновяване на зелената система и инфраструктурата в парк „Лаута”, Парк „2019”, Ротари парк, Парка на репресираните и други
 • Залесителни дейности в междублокови пространства и парковете
 • Поддържане на съществуващите и изграждане на нови детски площадки
 • Поддържане и обновяване на спортните площадки, изграждане на нови
 • Изграждане на площадки за разходка на домашни кучета
 • Поддържане на системата за видеонаблюдение
 • Организиране и подпомагане провеждането на спортни събития и инициативи, сред които откриване на Велосезон, сутрешна ведрина в училищата и други
 • Организиране и подпомагане провеждането на културни събития и инициативи, свързани с честването на официални празници и бележити дати от историческия календар

История на района

Най-младият квартал на град Пловдив е именно район Тракия. Той е проектиран от известния български урбанист архитект Иван Попов и неговия творчески колектив през 1968 година като изграждането започва от една гола полянка. Това е дало предпоставки за създаването на модерна и съобразена инфраструктура, която е станала основа на днешните жилищни сгради (панелни конструкции).

Ускореното изграждане на първите блокове в район Тракия започва през 1973 година с цел преодоляването на жилищната криза, която е настъпила в бързо разрастващия се град. Настанявани са били млади семейства и семейства на средна възраст. Успоредно с изграждането на блоковете е вървяло и изграждането на индустриалната зона Тракия.

Интересното е, че чак след 10 години от построяването на първите блокове квартала се е обособил като самостоятелна административна единица. Първи кмет на район Тракия е бил Лъв Панайотов. От тогава до днес са се сменили общо 10 кмета като настоящ кмет е Костадин Димитров.

За изминатият период след демократичните промени през 1989 година, региона се измъква от сложното си положение и през 2008 година стига до обществено признание, спечелвайки приза за „Най-добър квартал за живеене“ в конкурса на три пловдивски медии.

Население на района

Населението на район Тракия към 15.12.2019 година е 60 795 души, от които 59 286 са с настоящ адрес в самия район. Броят на починалите през периода 2010-2019 година е 4817 души, а родените са 5734.

ГодинаБрой родениБрой починали
2010591411
2011603420
2012569434
2013582459
2014580478
2015576478
2016579506
2017530542
2018589560
2019535529

Паркове в района

Парк „Лаута“

Парк „Лаута“ се намира в северната част на жилищен район „Тракия“, южно от бул. „Санкт Петербург“, който е една от основните пътни артерии от центъра на града до квартала. Районът е бил обитаван хилядолетия преди новата ера и е известен под името Яса тепе, праисторическо селище от неолита, от което има открити много останки на сгради и предмети от бита. В по-късни сведения от 1523 г. се казва, че тук се е намирало село Лаут (или Лагуд) от каазата Филибе. В парка има изградена и добре оформена алейна мрежа, около която са разположени зони за отдих и спорт. Създадени са различни обекти по интереси – барбекюта, беседки, фитнеси на открито, детски площадки, игрища за волейбол, кучешка площадка, сглобяема сцена и атрактивна Айляк зона с хамаци.

Парка на репресираните

Паркът на репресираните в „Тракия” е пример как Община Пловдив премества фокуса от правенето на много на брой малки площадки с по една пързалка и две пейки към създаването на цели зони, които да предоставят възможност за отдих на гражданите като една комплексна услуга. Модерните съоръжения на парка са произведени в Швеция и са предназначени за различни възрастови групи.