Администрация

Кмет

кмет на район Тракия

Заместник кмет

заместник кмет на район Тракия

Контакти с районната община

връзка с район Тракия, Пловдив

Структурна схема

структурна схема на район Тракия