Правна помощ

Какво да правим при настъпила трудова злополука?

Когато сме на работното си място трябва да бъдем изключително внимателни както със себе си, така и с останалите хора, които работят около нас. Това е така, защото никой не знае кога може да се случи нещо, което да нарани някого от работещите.

В тази статия ще научите какво е трудова злополука, кога може да кажем, че се е случила трудова злополука, как трябва да реагираме и как да получим адекватна правна помощ при трудова злополука. Хубаво е да знаем тези неща, защото ако се случи нещо трябва да реагираме на време и по адекватен начин. Това в някои случаи може да спаси дори човешки живот.

Трудова злополука е всяка злополука, която се е случила по време на извършването на основната работа, на допълнителна работа, която се извършва в интерес на дадената фирма или компания и е довела до временна или пък пълна неработоспособност или смърт.

Трудова злополука може да се нарече и злополука, която се е случила по време на обичайният път към работата или пък при връщане от нея. Също така трудова злополука е и злополука, случила се при отиване или връщане от обичайното място на хранене на работника.

Тук обаче има няколко условия, които задължително трябва да са спазени, за да може да се говори за трудова злополука. Злополуката да се е случило по време на работа, да се е случила по пътя, който е записан като обичаен за отиване и връщане на работа, както и пътя за отиване и връщане от хранене. Няма ограничение във времето, в което се е случила, но трябва да бъдат изпълнени горните условия.

Как трябва да постъпим при случила се трудова злополука?

Първото нещо, което трябва да направите при настъпила трудова злополука е да окажете първа долекарска помощ, да закарате пострадалия до болнично заведение или пък да се обадите на бърза помощ и да съобщите какво и къде се е случило. През това време трябва да обезопасите мястото на случилото се, за да ограничите достъпа на други лица.

Ако след случилата се трудова злополука са пострадали повече от трима работещи, има пострадал до степен на инвалидност или пък смъртен случай, то вие ще трябва да се обадите на полицията и в инспекцията по труда, за да съобщите за случилото се.

След като се обадите, от вас ще се изиска да съобщите следните неща:

  • име на фирмата и адрес на обекта, където се е случила трудовата злополука;
  • трите имена на пострадалия или пострадалите, тяхната длъжност и ЕГН-то им;
  • какво точно се е случило, за да се стигне до трудовата злополука;
  • трите ви имена и трите имена на човека, оказал първа долекарска помощ;

Трябва ли да съберем свидетелски показания?

Ако искате да сте максимално полезни за случилото се е добре да съберете свидетелските показания на поне трима свидетели на трудовата злополука. Най-често тези трима свидетели са пострадалият, човека оказал първа долекарска помощ и прекия ръководител.

Когато става въпрос за трудова злополука, случила се по път за работа или за вкъщи, то вие може да имате трудности с намирането на преки свидетели. Тогава пак трябва да вземете показания от пострадалия, от човека, който е оказал първа помощ или пък от човека на когото се е обадил първи пострадалият.

Как точно трябва да бъдат оформени свидетелските показания?

В горната част на листа трябва да бъдат изписани трите имена на свидетеля, неговата длъжност (ако работи в същата компания) и името на фирмата. След това е време за самите свидетелски показания! След всички показания трябва да има следното: „За верността на написаното отговарям лично“, отново трите имена и този път ЕГН-то, датата и подпис, за да бъде всичко достоверно.

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *